Tuesday, February 22, 2011

Glöm!


Jag läser i ljuset,
jag hör i morgonsuset
med bävan livets eviga
budord: ”Glöm!”
(K Boye ”Gräsets sång”, ur Härdarna.)